Historie

Historie

Søndergaard Transport har eksisteret siden d. 24. marts 1948, dengang under navnet Carl Søndergaard. Carl startede ud med lokalkørsel af mælk med blot en enkelt ladvogn, men da en kontrakt faldt på plads med vejbelægningsfirmaet Phønix, byggede stifteren, Carl Søndergaard, i 1952 Jyllands første tankbil til transport af 160 grader varmt bitumen. I 1972 startede han Uglev Olieimport, der havde til opgave at hente asfalt i Tyskland til forhandling i Danmark. Dette firma stoppede i 1979, grundet nye toldregler og da virksomheden ikke var blandt de heldige, der fik tildelt en EF-tilladelse, måtte vi desværre stoppe med dette. Derfor valgte Phønix selv at varetage noget af kørslen, og købte 3 af Carls sættevogne. Carl Søndergaard startede i branchen i en tid, hvor meget skulle læsses med greb og skovl. Ved slid og fremsyn bragte han virksomheden i vækst, men måtte i 1989 lade tiden gå sin gang og indse at det var tid til et generationsskifte. Sønnen, Erik Søndergaard, og datteren, Mie Søndergaard, overtog dengang firmaet, der bestod af 7 trækkere og 5 sættevogne. Søskendeparret beskæftiger sig den dag i dag, stadig med det daglige puslespil det er at transportere farliggods. I 1998 stoppede Phønix med selv at stå for transporten af bitumen, og Søndergaard Transport købte de 3 biler tilbage, som tidligere var overgået til Phønix. Siden generationsskiftet er firmaet ekspanderet og har nu over 26 tankbiler, samt en beskæftigelse af 30 ansatte.