Fuelolie

10867008_1670580929835217_2001025476_n

Fra 1960’erne til slutningen af 1980’erne var transport af fuelolie en meget stor aktivitet for firmaet. Fuelolie som brændsel til opvarmning blev dog langsomt udfaset til fordel for alternative energier som naturgas, halm og flis. Vi kører dog fortsat fuelolie til skibe, der bruger det til brændstof, samt enkelte produktionsvirksomheder. Fra d. 1. januar 2015 reduceres denne aktivitet kraftigt, da der fra dette tidspunkt er kommet nye lovkrav til skibenes udledning af CO2.